0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Quốc lộ 20 Lương Định Của (khu C5) phường 11 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Quốc lộ 20 Lương Định Của (khu C5) phường 11 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Quy hoạch phân khu – Tỷ lệ 1/2000 Khu vực Quốc lộ 20 – Lương Định Của (Khu C5) có tổng diện tích 75 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc: giáp đất sản xuất nông nghiệp. Phía Nam: giáp đất rừng. Phía Đông: giáp xã Xuân Thọ. Phía Tây: giáp đường Tự Tạo và khu dân cư số 6.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2019

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Quốc lộ 20 Lương Định Của (khu C5) phường 11 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt. Xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong toàn bộ khu vực, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt của TP. Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020. Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TP. Đà Lạt phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý. Phục vụ công tác quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Trong khu quy hoạch hạn chế việc di dời, giải tỏa các hộ dân đang sinh sống. Ưu tiên vấn đề chỉnh trang tại chỗ; giải quyết vấn đề nước thải, chất thải theo đúng quy định. Hạn chế thay đổi địa hình, nghiên cứu đề xuất mở rộng các tuyến đường hiện hữu, quy định lộ giới, khoảng lùi.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu vực đường Quốc lộ 20 Lương Định Của (khu C5) phường 11 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực đường Quốc lộ 20 Lương Định Của (khu C5) phường 11 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi