Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 17.12.2019 | 14:34
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phân khu số 1 – khu dân cư đô thị, thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]