Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Vị trí: Huyện Sơn Đông - Tỉnh Bắc Giang

Diện tích: khoảng 498,60 ha

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh tổng hợp

2. Bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

- QH04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn khu vực

- QH05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH06: Sơ đồ thiết kế đô thị (.jpg)

- QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH08: Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

- QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

- QH11: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng công cộng và thông tin liên lạc

- QH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH13: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng: Bản vẽ file AutoCad(.dwg) và Ảnh JPG; Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Date published: 10.02.2017 | 09:19
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Vị trí: Huyện Sơn Đông - Tỉnh Bắc Giang

Diện tích: khoảng 498,60 ha

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh tổng hợp

2. Bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

- QH04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn khu vực

- QH05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH06: Sơ đồ thiết kế đô thị (.jpg)

- QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH08: Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

- QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

- QH11: Bản đồ quy hoạch cấp điện, chiếu sáng công cộng và thông tin liên lạc

- QH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH13: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng: Bản vẽ file AutoCad(.dwg) và Ảnh JPG; Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]