Quy hoạch vùng, Quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh, quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh
Date published: 14.04.2015 | 09:25
Available in Ebook

Quy hoạch vùng Tỉnh Bắc Ninh

- Mục tiêu đồ án

1. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành vùng đô thị lớn, trong đó đô thị lõi Bắc Ninh chủ yếu được hình thành trên cơ sở thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du giữ vai trò là “đầu tầu và hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - xã hội của Tỉnh và đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, làm tiền đề xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có cơ sở kinh tế vững chắc, có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, giữa con người và thiên nhiên; bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, từng bước xây dựng nền kiến trúc Bắc Ninh hiện đại, có bảo tồn và phát huy kiến trúc truyền thống, mang đặc trưng văn hóa Kinh Bắc.

4. Xác lập cơ sở để quản lý, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển Vùng theo đúng quy hoạch, pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

5. Xây dựng và phát triển Vùng gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

- Tài liệu gồm:

1. Liên hệ vùng

2. Hiện trạng phân bố dân cư

3. Hiện trạng sử dụng đất

4. Hiện trạng HTKT và môi trường

5. Hệ thống tiểu vùng

6. QH - công nghiệp

7. QH - du lịch và dịch vụ

8. QH - Nông nghiệp

9. QH - Hệ thống đô thị

10. QH - Phát triển không gian

11-16. QH - Các hạng mục

17. Thuyết minh tổng hợp

18. Quyết định phê duyệt

Định dạng tài liệu: Bản vẽ/Thuyết Minh ( jpg file ảnh định dạng lớn/Word)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]