Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

QH-02: Sơ đồ hiện trạng phân bô dân cư, sử dụng đất, hạ tầng xã hội

QH-03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian và phân bố cơ sở kinh tế kỹ thuật vùng

QH-05: Các sơ đồ phân vùng

QH-06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông - chuẩn bị kỹ thuật

QH-07: Sơ đồ định hướng cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc

QH-08: Sơ đồ dịnh hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-09: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 11.12.2019 | 08:45
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương đến năm 2035

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

QH-02: Sơ đồ hiện trạng phân bô dân cư, sử dụng đất, hạ tầng xã hội

QH-03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian và phân bố cơ sở kinh tế kỹ thuật vùng

QH-05: Các sơ đồ phân vùng

QH-06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông - chuẩn bị kỹ thuật

QH-07: Sơ đồ định hướng cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc

QH-08: Sơ đồ dịnh hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-09: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]