0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020

  - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với vị trí cửa ngõ duyên hải Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam nhiều năm qua đã tiếp cận và thực hiện các chiến lược phát triển chung của Quốc gia. Theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 53, công tác rà soát quy hoạch tổ chức không gian trên toàn lãnh thổ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2025 được đặt ra là rất cần thiết để theo hướng tiếp cận với yêu cầu thị trường. Có tầm nhìn dài hạn, trở thành một tỉnh có vị thế cao trong sự tham gia vào địa bàn cầu nối để hội nhập.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020

   Mục tiêu của đồ án đó là: Thúc đẩy tính thống nhất của vùng lãnh thổ tỉnh thông qua một hệ giao thông mạnh, hiệu quả và tổ chức quá trình mở rộng không gian các đô thị trên địa bàn. Phát triển các không gian mới, đầu tư xây dựng hiện đại hóa hệ thống hạ tầng.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 định hướng đến năm 2020

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ các đơn vị hành chính đô thị - nông thôn tỉnh

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp nước

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật vùng

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng dân cư và phân bố sử dụng đất

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng môi trường

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nước bẩn quản lý chất thải rắn và nghĩa trang vùng

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi