Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đén năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồ á
Date published: 18.01.2018 | 23:18
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đén năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Diện tích: 926 km2

Phạm vi quy hoạch: Bao gồm 10 đơn vị hành chính là: thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Ân Thi, Tiên Lữ.

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đén năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất, phân bố dân cư và tiềm năng phát triển (.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật (.jpg)

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian (.jpg)

- Sơ đồ định hướng phát triển Giao thông(.jpg)

- Sơ đồ định hướng Chuẩn bị kỹ thuật(.jpg)

- Sơ đồ định hướng Cấp nước(.jpg)

- Sơ đồ định hướng Cấp Điện(.jpg)

- Sơ đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường (.jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh (.jpg )khổ lớn, độ phân giải cao.

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]