Thành phần hồ sơ: Bản vẽ

Hồ sơ thiết kế bao gồm.. phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần 1-Bản vẽ mặt bằng

Phần 2-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống thủy lợi và bảng tính toán kết cấu

Phần 3-Bản vẽ chi tiết cấu tạo hố ga, trắc dọc các đoạn mương

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(b)

Date published: 05.09.2016 | 16:59
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
0 EP

Hồ sơ thiết kế thi công Tuyến cống hộp thủy lợi – Phần1: Bản vẽ mặt bằng

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ

Hồ sơ thiết kế bao gồm.. phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần 1-Bản vẽ mặt bằng

Phần 2-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống thủy lợi và bảng tính toán kết cấu

Phần 3-Bản vẽ chi tiết cấu tạo hố ga, trắc dọc các đoạn mương

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]