0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Bãi đỗ xe

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- GT-BDX-01A: Mặt bằng kết cấu bãi đỗ xe P1

- GT-BDX-01B: Mặt bằng kết cấu bãi đỗ xe P3

- GT-BDX-01: Mặt bằng kết cấu bãi đỗ xe P2

- GT-BDX-02: Mặt bằng đường đồng mức bãi đỗ xe P2

- GT-BDX-02A: Mặt bằng tổ chức ATGT bãi đỗ xe P2

- GT-BDX-03: Cấu tạo tường chắn bãi đỗ xe P2

- GT-BDX-03A: Khối lượng đắp tường – Bãi đỗ xe P2

- GT-BDX-TC: Bình đồ - Trắc dọc tường chắn bãi đỗ xe P2

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi