Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch chung đô thị theo TT20/2019/TT-BXD
Date published: 29.04.2020 | 08:59
Available in Ebook
Công trình quy hoạch
30 EP

Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch chung đô thị theo TT20/2019/TT-BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2020 và thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng .

Tài liệu là Bảng tra nhanh các chi phí lập đồ án Quy hoạch chung đô thị được lập thành bảng Excel với các tính năng tự động tính toán các chi phí ( chi phí lập quy hoạch, chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, chi phí thẩm định quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch… ) khi nhập thông số đầu vào: quy mô diện tích.

(Ht-ttmh-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]