Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: 2016

-Vị trí: Tỉnh Vĩnh Long

Thành phần hồ sơ:

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035 bao gồm các tài liệu sau:

-          Hợp phần 1: Quy hoạch hệ thống điện 110KV ( 72 trang). Định dạng (.ppt)

-          Bản vẽ : Sơ đồ lưới điện 110KV hiện trạng, lưới điện 110KV năm 2025 và lưới điện 110KV năm 2035.Định dạng (.dwg)

-          Hợp phần 2: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV (42 trang). Định dạng (.ppt)

 (ht-nth)

Date published: 16.01.2018 | 10:59
Available in Ebook
Công trình quy hoạch
300 EP

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: 2016

-Vị trí: Tỉnh Vĩnh Long

Thành phần hồ sơ:

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035 bao gồm các tài liệu sau:

-          Hợp phần 1: Quy hoạch hệ thống điện 110KV ( 72 trang). Định dạng (.ppt)

-          Bản vẽ : Sơ đồ lưới điện 110KV hiện trạng, lưới điện 110KV năm 2025 và lưới điện 110KV năm 2035.Định dạng (.dwg)

-          Hợp phần 2: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV (42 trang). Định dạng (.ppt)

 (ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]