0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch sinh thái biển tại hòn Soi Nhụ, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quang Ninh.

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết: 182788,5m2. Toàn bộ khu vực quy hoạch thuộc hòn Soi Nhụ, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc và phía Nam giáp vịnh Bãi Tử Long

+ Phía Đông và Tây giáp rừng tự nhiên trồng xen cây thông.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm bản vẽ A0 + A3 (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và ranh giới lập quy hoạch

- QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá đất xây dựng

- QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH06:  Bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH05: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH07A: Bản đồ quy hoạch san nền        

- QH07B: Bản đồ định hướng giao thông

- QH07C: Bản đồ định hướng cấp nước

- QH08E: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH08F: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- QH09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH10: Bản độ quy hoạch thoát nước thải, vệ sinh môi trường

- QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật

2. Thuyết minh (tổng số trang: 30 trang)

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi