Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

 

- Quy mô nghiên cứu Quy hoạch được giới hạn từ mốc M01 đến mốc M31-M01, có diện tích đất quy hoạch là 3.011.330,0m². Trong đó:

+ Ranh giới đất xin trưng dụng để xây dựng Dự án quần thể sân Golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí được giới hạn từ mốc M01 đến mốc M23-M26 đến mốc M31-M01 có diện tích là 2.667.000,0m².

+ Ranh giới mặt nước xin trưng dụng có diện tích là 344.300,0m².

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Dự thảo Quyết định Phê duyệt

+ Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch

+ Bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí

QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH03: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sang

- Bản đồ quy hoạch cấp điện hạ áp

- Bản đồ quy hoạch cấp điện trung áp

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Bản đồ nền địa hình

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b-lamnv)

Date published: 07.04.2018 | 00:43
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 -Dự án quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí - Tại Khu vực Ao Tiên – xã Hạ Long – huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

 

- Quy mô nghiên cứu Quy hoạch được giới hạn từ mốc M01 đến mốc M31-M01, có diện tích đất quy hoạch là 3.011.330,0m². Trong đó:

+ Ranh giới đất xin trưng dụng để xây dựng Dự án quần thể sân Golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí được giới hạn từ mốc M01 đến mốc M23-M26 đến mốc M31-M01 có diện tích là 2.667.000,0m².

+ Ranh giới mặt nước xin trưng dụng có diện tích là 344.300,0m².

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Dự thảo Quyết định Phê duyệt

+ Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch

+ Bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí

QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH03: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sang

- Bản đồ quy hoạch cấp điện hạ áp

- Bản đồ quy hoạch cấp điện trung áp

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Bản đồ nền địa hình

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b-lamnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]