0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đã được kiện toàn tại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 và Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

* Thời điểm báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi