Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 16.01.2021 | 08:03
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề đến năm 2020 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]