Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh quy hoạch phát triển nghành công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghành công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10

Date published: 14.01.2021 | 09:39
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch phát triển nghành công nghiệp đến năm 2020 – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh quy hoạch phát triển nghành công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghành công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]