Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến, và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn đến năm 2020

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 16.01.2021 | 08:30
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến, và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn đến năm 2020 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thu

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến, và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn đến năm 2020

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]