Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển nghành nông – lâm – thủy sản tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nghành Nông, lâm nghiệp và thủy sản vùng Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 13.01.2021 | 08:56
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển nghành nông - lâm - thủy sản đến năm 2020 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển nghành nông – lâm – thủy sản tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nghành Nông, lâm nghiệp và thủy sản vùng Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]