Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo tổng hợp cáo quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 22.01.2021 | 15:31
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch vùng sản xuất rau sạch đến năm 2020 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo tổng hợp cáo quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]