0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Mục tiêu Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hình thành lối sống lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân về phát triển văn hóa đọc. Xây dựng cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển một cách đồng bộ, bền vững các hoạt động văn hóa đọc trong nhân dân, hệ thống thư viện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời điểm lập đề án: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Văn bản pháp lý

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi