Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch nông thôn mới xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000. Đồ án đã được phê du
Date published: 24.04.2018 | 15:05
Available in Ebook

Quy hoạch nông thôn mới xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm phê duyệt: năm 2013

Tỷ lệ bản vẽ: 1/10.000

Diện tích: 2.444,79 ha.

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch nông thôn mới xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000. Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH01: Sơ đồ quan hệ vùng

+ QH02/12: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH03/12: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH04/12: Bản đồ cập nhật quy hoạch sử dụng đất

+ QH05/12: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

+ QH06/12: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật toàn xã

+ QH07/12: Bản đồ định hướng sản xuất nông nghiệp toàn xã

 (ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]