Thành phần quy hoạch bao gồm:

- Mặt bằng bố trí thép sàn mái

- Mặt cắt

- Lanh tô cửa sổ

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-anxda88

Date published: 16.02.2017 | 08:59
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30 EP

Đồ án kết cấu - Khung bê tông cốt thép trục 3

Thành phần quy hoạch bao gồm:

- Mặt bằng bố trí thép sàn mái

- Mặt cắt

- Lanh tô cửa sổ

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-anxda88

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]