Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(Hanketoo)

Date published: 15.08.2016 | 16:55
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30 EP

Đồ án nghiên cứu bê tông Polymer – Tuyến tạo hình sản phẩm sàn đặc và tường trong công suất 30.000m3/năm

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(Hanketoo)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]