Tài liệu gồm:

1.Thuyết minh

2.Bản vẽ

-Kiến trúc, kết cấu

 + Mặt cắt ngang, mặt bằng, mặt đứng

 + Kết cấu sàn tầng điển hình

 + Kết cấu cầu thang và hồ nước mái

 + Kết cấu khung trục

 + Phương án móng ép cọc

 + Phương án móng cọc khoan nhồi

-Thi công:

 + Thi công ép cọc,

 + Thi công đào đất và bê tông móng,

 + Mặt bằng thi công dầm sàn điển hình

 + Mặt cắt thi công tầng điển hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(duythang16)

Date published: 11.11.2016 | 16:39
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
100 EP

Đồ án tốt nghiệp – Chung cư An Dương Vương, Lào Cai – 11 tầng

Tài liệu gồm:

1.Thuyết minh

2.Bản vẽ

-Kiến trúc, kết cấu

 + Mặt cắt ngang, mặt bằng, mặt đứng

 + Kết cấu sàn tầng điển hình

 + Kết cấu cầu thang và hồ nước mái

 + Kết cấu khung trục

 + Phương án móng ép cọc

 + Phương án móng cọc khoan nhồi

-Thi công:

 + Thi công ép cọc,

 + Thi công đào đất và bê tông móng,

 + Mặt bằng thi công dầm sàn điển hình

 + Mặt cắt thi công tầng điển hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(duythang16)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]