Đồ án tốt nghiệp, kỹ sư xây dựng ,Tòa nhà 18 tầng,
Date published: 27.03.2015 | 16:52
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
50 EP

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng – Tòa nhà 18 tầng

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng công trình bao gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh đồ án  ( Word).

*) Phần bản vẽ :

- Phần kiến trúc :

1. Bản vẽ mặt bằng tầng điển hình 5-12, mặt bằng tầng hầm

2. Bản vẽ mặt bằng tầng trệt, mặt bằng tầng mái

3. Bản vẽ mặt cắt A-A

4. Bản vẽ mặt cắt B-B

5. Bản vẽ mặt đứng chính hướng nam

- Phần móng

6. Bản vẽ mặt bằng bố trí móng, mặt cắt địa chất

7. Bản vẽ phương án móng cọc nhồi móng M1,M2,M3

8. Bản vẽ phương án ép cọc móng M1,M2,M3

- Phần kết cấu

9. Bản vẽ kết cấu cầu thang, hồ nước

10. Bản vẽ bố trí cốt thép sàn tầng điển hình

11. Bản vẽ khung trục 3 ( tầng 1-3)

12. Bản vẽ khung trục 3 ( tầng 4-7)

13. Bản vẽ khung trục 3 ( tầng 7-11)

14. Bản vẽ khung trục 3 ( tầng 12-14)

15. Bản vẽ khung trục 3 ( tầng 15-18)

16. Bản vẽ khung trục B ( tầng 1-3)

17. Bản vẽ khung trục B( tầng 4-7)

19. Bản vẽ khung trục B ( tầng 7-11)

20. Bản vẽ khung trục B ( tầng 12-14)

21. Bản vẽ khung trục B ( tầng 15-18)

*) Phần thuyết minh đầy đủ các phần ( kiến trúc, móng , kết cấu)

(ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]