0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình và để xuất giải pháp xử lý

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân chính gây ra các hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm ( đặc biệt những công trình ngầm mới xây dựng), từ đó đưa ra các giải pháp xử lý để đảm bảo tại những vị trí này tình trạng kết cấu nền mặt đường được ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ của đường.

Đề tài bao gồm các phần sau:

Phần mở đầu: Giới thiệu lý do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu

Chương I: Giới thiệu chung về các công trình ngầm

Chương II: Các hiện tượng và nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu nền mặt đường thường gặp trên các công trình ngầm

Chương III: Các giải pháp khắc phục hư hỏng kết cấu nền mặt đường thường gặp trên các công trình ngầm

    (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: