Quy hoạch chung thành phố Thái Bình, quy hoạch chi tiết thành phố Thái Bình, quy hoạch giao thông thành phố Thái Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Date published: 06.01.2015 | 09:30
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch chung giao thông thành phố Thái Bình

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-   Phần I: Mở đầu

     Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng thành phố Thái Bình

     Chương 2: Các tiền đề và định hướng phát triển

     Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông

-   Phần II: Quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông khu trung tâm Hoàng Diệu (TL 1/2000)

            Chương 1: Lý do và mục đích thiết kế

            Chương 2: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng

            Chương 3: Các cơ sở khi thiết kế chi tiết hệ thống giao thông

            Chương 4: Các giải pháp quy hoạch chi tiết khu đô thị Đông Bắc Hoàng Diệu

            Chương 5: Thiết kế QHCT mạng lưới giao thông

            Chương 6: Cắm mốc xây dựng lươi đường

-   Phần III: Thiết kế tuyến

Chương 1: Thiết kế sơ bộ tuyến – TL 1/2000

Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến – TL 1/500

2- Bản vẽ

-   Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-   Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

-   Bản đồ định hướng phát triển không gian

-   Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-   Bản đồ kiến trúc cảnh quan khu vực phía Bắc phường Hoàng Diệu

-   Bản đồ quy hoạch giao thông phía Bắc phường Hoàng Diệu

-   Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-   Mặt bằng san nền và thoát nước

-   Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/2000

           -    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500.(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]