Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, quy hoạch chi tiết thành phố Việt Trì, quy hoạch giao thông thành phố Việt Trì, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Date published: 07.01.2015 | 08:13
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch giao thông thành phố Việt trì

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch mạng lưới giao thông

    Chương 1: Mở đầu

    Chương 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu

-Phần II: Quy hoạch chung mạng lưới giao thông

            Chương 1: Các tiền đề pháp triển đô thị

            Chương 2: Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố đến năm 2020

            Chương 3: Quy hoạch chi tiết

-Phần III: Quy hoạch giao thông khu đô thị mới Phượng Lâu – Việt Trì

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất

Chương 2: Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-    Bình đồ và trắc dọc tuyến TL1/2000

-    Mặt bằng san nền và thoát nước

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

       -    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]