Quy hoạch chung khu đô thị Phố Nối, quy hoạch chi tiết khu đô thị Phố Nối, quy hoạch mạng lưới giao khu đô thị Phố Nối, tỉnh Hưng Yên
Date published: 14.01.2015 | 13:52
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông khu đô thị Phố Nối tỉnh Hưng Yên

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch chung mạng lưới giao thông đô thị Phố Nối

Chương 1: Phần mở đầu

Chương 2: Đặc điểm tự nhiên hiện trạng khu vực nghiên cứu

Chương 3: Định hướng phát triển đô thị

Chương 4: Nội dung quy hoạch chung mạng lưới giao thông khu đô thị phố nối

-Phần II: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thăng Long tỉnh Hưng Yên

        Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

        Chương 2: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

        Chương 3: Quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông

-Phần III: Thiết kế tuyến

       Chương 1: Thiết kế tuyến sơ bộ TL 1/2000

       Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến TL 1/500

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường TL 1/2000

-    Mặt bằng san nền và thoát nước TL 1/500

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

-    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500

        -   Trắc ngang tuyến đường…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]