Thiết kế đường, thiết kế trắc dọc tuyến, thiết kế trắc ngang tuyến, tỉnh Nghệ An
Date published: 21.08.2014 | 10:55
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
80 EP

Đồ án thiết kế đường tỉnh Nghệ An

Hồ sơ có đầy đủ bản vẽ (định dạng cad) và thuyết minh (định dạng Word)

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

-Bình đồ tuyến đường,

-Trắc dọc tuyến,

-Mặt cắt ngang tuyến

-Chi tiết cấu tạo cống qua đường …

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]