Đồ án giao thông công cộng, tổ chức giao thông công cộng, khu đô thị Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thanh phố Hà Nội
Date published: 08.01.2015 | 09:35
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án tổ chức giao thông công cộng khu đô thị Xuân Mai huyện Chương Mỹ

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

2: Các tiền đề phát triển đô thị

3: Định hướng phát triển đô thị

4: Quy hoạch tổ chức giao thông công cộng

2- Bản vẽ

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Bản đồ dòng hành khách sử dụng giao thông công cộng

-    Bản đồ phân khu và vạch hệ thống giao thông công cộng

-    Bản đồ phân tuyến hệ thống giao thông công cộng

-    Bản đồ vùng ảnh hưởng của hệ thống giao thông công cộng

…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]