Thành phần hồ sơ quy hoạch :

1- Thuyết minh

2-  Phần bản vẽ

-          Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công

-          Quy hoạch chung

-          Tuyến 1-500

-          Tuyến 1-2000

 

 (ht-nvt)

Date published: 03.06.2016 | 06:08
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thi công và tổ chức thi công tuyến đường đô thị - Nền đường vừa đào vừa đắp

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

1- Thuyết minh

2-  Phần bản vẽ

-          Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công

-          Quy hoạch chung

-          Tuyến 1-500

-          Tuyến 1-2000

 

 (ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]