0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới

Thành phần hồ sơ :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1. Phụ lục

2. Quy hoạch chi tiết

 

 (ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi