Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu BTCT dự ứng lực nhịp liên tục thi công đúc hẫng cân bằng bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Phần mở đầu: Giới thiệu chung các phương án kết cấu

Phần I: Thiết kế sơ bộ

Phần II: Thiết kế kỹ thuật

Phần III: Thiết kế tổ chức thi công

(ht-ntn)

Date published: 23.08.2014 | 11:13
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
25 EP

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu BTCT dự ứng lực nhịp liên tục thi công đúc hẫng cân bằng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu BTCT dự ứng lực nhịp liên tục thi công đúc hẫng cân bằng bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Phần mở đầu: Giới thiệu chung các phương án kết cấu

Phần I: Thiết kế sơ bộ

Phần II: Thiết kế kỹ thuật

Phần III: Thiết kế tổ chức thi công

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]