0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Topo và Nova trong công tác khảo sát

Khi xây dựng các công trình giao thông, công tác trắc địa là một trong những công tác quan trọng và luôn đi trước một bước nhằm đảm bảo cho việc thiết kế và thi công các công trình giao thông chính xác và đảm bảo an toàn cho công tác xây dựng trên toàn tuyến cũng như việc quản lý khai thác, sửa chữa và nâng cấp sau này

Đề tài bao gồm các phần sau:

Chương 1: Khái quát chung về tuyến đường

Chương 2: Giới thiệu chung về phần mềm nova, topo

Chương 3: Thực Nghiệm

…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi