0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 KDC hai bên tuyến đường dân phía Bắc và phía Nam cầu An Đông - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên tuyến đường dân phía Bắc và phía Nam cầu An Đông - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên tuyến đường dân phía Bắc và phía Nam cầu An Đông - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Bìa điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên tuyến đường dân phía Bắc và phía Nam cầu An Đông - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên tuyến đường dân phía Bắc và phía Nam cầu An Đông - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH SDVT: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH-01: Bản đồ vị trí ranh giới lập quy hoạch

- QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH-6A: Bản đồ quy hoạch hệ thống các trục đường giao thông

- QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH-08: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng đô thị

- QH-10: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH-11: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- QH-12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi