0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển nhân lực năm 2011 - 2020 tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi