0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu kinh doanh dịch vụ văn hóa quần thể quảng trường, tượng đài và bảo tàng - tỉnh Ninh Thuận

Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị TL 1/500 khu kinh doanh dịch vụ văn hóa quần thể quảng trường, tượng đài và bảo tàng, tỉnh Ninh Thuận

- Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ:

- QH 01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH 02: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng

- QH 03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH 04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH 05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

- QH 06: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

- QH 07: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH 08: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

- QH 09: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng

- QH 10: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- QH 14.1: Mặt bằng hệ thống cây xanh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi