0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch cấp nước đô thị đến năm 2025, tỉnh ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch cấp nước đô thị, tỉnh ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ hiện trạng thànhphố Phan Rang - Tháp Chàm

+ QH03: Bản đồ hiện trạng đô thị Khánh Hải - huyện Ninh Hải

+ QH04: Bản đồ hiện trạng Phước Dân - huyện Ninh Phước

+ QH05: Bản đồ hiện trạng đô thị Tân Sơn - huyện Ninh Sơn

+ QH06: Bản đồ hiện trạng tổng thể cấp nước đô thị

+ QH07: Bản đồ quy hoạch phát triển đô thị

+ QH08: Bản đồ nguồn cung cấp nước mặt

+ QH09: Bản đồ vị trí và phạm vi các vùng nước

+ QH10: Bản đồ quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước

+ QH11: Bản đồ mặt bằng điển hình nhà máy xử lý nước

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dpf), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi