0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết (TL1/500) khu TĐC tập trung và đường vào trụ sở làm việc tại Công An tỉnh phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp

- Điều lệ quản lý

*) Bản vẽ:

- QH01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

- QH03: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

- QH04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH06: Bản vẽ quy hoạch cảnh quan không gian kiến trúc

- QH07: Bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng vào hành lang

- QH08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH09: Bản đồ bố trí hệ thống thoát nước mưa

- QH10: Bản đồ quy hoạch hạ tầng hệ thống điện sinh họat, điện chiếu sáng

- QH11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH12: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH13: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

- QH14: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi