0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên đường N9 - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

 

- Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

+ Bản vẽ (định dạng file cad .dwg) và thuyết minh ( định dạng file word.doc) 

1. Thuyết minh:

- Thyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

- Các văn bản pháp lý

- Các bảng tính toán

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- KT 01: Bảnđồ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- KT 02: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- KT 03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- KT 04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- KT 05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- KT 06: Bản đồ quy hoạch tổchức không gian kiến trúc cảnh quan

- HT.01: Bản đồ quy hoạch hệthống giao thông

- HT.02: Bảnđồ quy hoạch chuẩn bị đất kỹ thuật

- HT.03: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- HT.04: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấpnước

- HT.05: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- HT.06: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- HT.07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- HT.08: Bản đồ đanh giá môi trường chiến lược

- Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi