0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

- Khu công viên trung tâm là một trong những thành tố chính trong hệ thống không gian mở công cộng, nằm về phía Đông khu đô thị trung tâm hiện hữu, tiếp giáp với các khu đô thị mới hướng biển của thành phố, cũng đồng thời nằm trên trục đường hướng biển chính của thành phố là trục đường 16/4. Không gian trong khu vực này cần tạo điều kiện hình thành nên khu vực trung tâm rõ nét cho thành phố, hình thành nên những không gian giao lưu và dịch vụ đô thị phục vụ chung cho cả khu cũ và khu mới, cũng như toàn thành phố, mang đến những giá trị hiện đại, đồng thời những nét bản sắc riêng cho đô thị du lịch.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu Khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận là: Giúp Cụ thể hóa nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2025 và các định hướng, chủ trương phát triển có liên quan trong thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và Tỉnh Ninh Thuận. Phát triển khu công viên và đô thị trung tâm mới của thành phố phù hợp với tính chất đô thị du lịch. Làm cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng cũng như quản lý xây dựng theo quy hoạch

- Thời điểm lập Quy hoạch Khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch phân khu khu công viên trung tâm - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 02B: Bảnđồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH 02C: Bản đồ hiện trạng môi trường

+ QH 06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

+ QH07: Bản dồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH09: Quy hoạch phân khu – Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm

+ QH10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ QH11: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ QH12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi