0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Nam thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch khu vực phía Nam thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hện vùng

+ QH_02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH_ 06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

+ QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ QH_12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dpf), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi