0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Ninh Phước đến năm 2020

* Thông tin đồ án lập quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch : Năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Phước – tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hành chính

+ Bản đồ tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế chủ yếu đến năm 2020

+ Bản đồ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị và điểm dân cư đến năm 2020

+ Bản đồ hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.doc)

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi