0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố việt trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Đồ án đã được thủ tướng Chính Phủ phê duyệt số 1214/ QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

Diện tích nghiên cứu: 11,175 ha. Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Việt Trì (13 phường và 10 xã). Toàn bộ khu vực quy hoạch được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp thị trấn Phong Châu và xã An Đạo, huyện Phù Ninh

+ Phía Nam giáo Sông Hồng

+ Phía Đông giáp Sông Lô và xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh

+ Phía Tây giáp xã Thạch Sơn và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm bản vẽ (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH02B: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và giao thông

- QH02C: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH02D: Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

- QH03: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

- QH05A,05B, 05C,05D: Thiết kế đô thị

- QH06: Bản đồ định hướng giao thông

- QH07: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

- QH08: Bản đồ định hướng cấp nước

- QH09: Bản đồ định hướng cấp điện và thông tin liên lạc

- QH10: Bản độ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- QH11: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

2. Thuyết minh (tổng số trang: 166 trang)

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi