Hồ sơ quy hoạch chi tiết phương Dữu Lâu bao gồm thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán và các bản vẽ.
Date published: 22.02.2014 | 09:55
Available in Ebook

QHCT-Phường Dữu Lâu-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH12: Bản đồ lộ giới xây dựng

+ QH13: Bản đồ thiết kế đô thị

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]