Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Quy định quản lý

- Tờ trình quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí vá giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt chia lô

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

QH-12: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH-13: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-14: Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

QH-15: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

QH-16: Bản đồ quy hoạch thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.dwg), thuyết minh file (.doc)

 (hntt-Acvn11)

Date published: 05.03.2020 | 10:17
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Nam Việt, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Quy định quản lý

- Tờ trình quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí vá giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt chia lô

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

QH-12: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

QH-13: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-14: Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

QH-15: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

QH-16: Bản đồ quy hoạch thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.dwg), thuyết minh file (.doc)

 (hntt-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]