0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Đồ án thi công đúc bê tông cốt thép toàn khối

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh

Phần I: Công trình theo số liệu đề bài

Phần II: Thi công đất

Phần III: Phân công trình thành từng đượt, từng đoạt

2- Bản vẽ

-Định hình ván khuôn

-Bản vẽ đà giáo

-Các cấu kiện liên kết…..

 (ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi