0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án thiết kế thi công mố 3 nhịp

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

Bố trí chung, cọc khoan nhồi, cấu tạo mố, tổ chức thi công mố …

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi