0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu Bà Lớn thành phố Hồ Chí Minh

Đồ án bao gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng word):

Nội dung bao gồm:

1-  Thuyết minh tổng hợp

-Chương 1: Giới thiệu hồ sơ thiết kế kỹ thuật

-Chương 2: Thiết kế thi công

-Chương 3: Thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp

2- Bản vẽ

-Bản vẽ giới thiệu đề tài

-Bản vẽ so sánh phương án

-Bản vẽ mặt bằng tuyến

-Bản vẽ các phương án sơ bộ

-Bản vẽ cọc khoan nhồi

-Bản vẽ đầy đủ chi tiết cấu tạo

-Bản vẽ thiết kế thi công và tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi